ม.​เกษตรฯ เปิด “สถานี​รับ​สัญญาณ​ดาวเทียม​จุฬาภรณ์” เพื่อใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแบบ Real Time ในการ​เตือน​ภัยพิบัติ สำรวจ​ทรัพยากร​ธรรมชาติ การ​คาด​การณ์​การ​เพาะ​ปลูกการ​เปรียบเทียบ​พื้นที่น้ำ​ท่วม​ก่อน​และ​หลัง ฯลฯ …

รศ.​วุฒิ​ชัย กปิล​กาญจน์ อธิการบดี​มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผย​ว่า มก.​ได้​รับ​พระ​กรุณาธิคุณ​จาก​สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน​นาม​สถานี​ภาคพื้น​ดิน​รับ​สัญญาณ​ดาวเทียม SMMS (Small Multi Mission Satellite) “HJ-1A” ว่า “สถานี​รับ​สัญญาณ​ดาวเทียม​จุฬาภรณ์” และ​จะ​เสด็จ​ไป​ทรง​เปิด​ใน​วัน​ที่ 9 ก.ค.​นี้ เวลา 13.00 น.​ ที่​ห้อง​ประมวล​ผล​ข้อมูล​ชั้น 9 อาคาร​บุญสม สุวชิ​รัตน์ คณะ​วิศวกรรมศาสตร์ มก.

ด้าน รศ.​ดร.​ธัญญะ เกียรติ​วัฒน์ คณบดี​คณะ​วิศวกรรมศาสตร์ กล่าว​ว่า สถานี​รับ​สัญญาณ​ดาวเทียม​จุฬาภรณ์ เป็น​ความ​ร่วมมือ​ระหว่าง มก.​กับ​สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย มก.​นำ​ข้อมูล​ภาพถ่าย​ดาวเทียม SMMS มา​ใช้​ประโยชน์​เป็น​แห่ง​แรก​ใน​ประเทศไทย ทั้งนี้​ ดาวเทียม SMMS เป็น​ดาวเทียม​ขนาด​เล็ก มี​วิถี​โคจร​ต่ำ​โคจร​ผ่าน​ประเทศไทย​วัน​ละ 2 ครั้ง ติดตั้ง​กล้อง​ถ่าย​ภาพ​ที่​เก็บ​ภาพ​ได้​ใน​ระยะ 720 กิโลเมตร เป็น​ภาพ​สี​ที่​มี​ความ​ละเอียด 115 แถบ​สี จะ​ทำให้​เรา​สามารถ​เห็น​ความ​เปลี่ยนแปลง​ของ​ภูมิประเทศ​ได้​อย่าง​ชัดเจน ภาพถ่าย​ที่​ได้​เป็น​ภาพ​ใน​เวลา​จริง หรือ Real Time ทำให้​เรา​สามารถ​นำ​ไป​ประยุกต์​ใช้​งาน​ได้​ภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อ​เตือน​ภัยพิบัติ สำรวจ​ทรัพยากร​ธรรมชาติ การ​คาด​การณ์​การ​เพาะ​ปลูกการ​เปรียบเทียบ​พื้นที่น้ำ​ท่วม​ก่อน​และ​หลัง การ​คาด​คะเน​ผล​ผลิต​ทางการ​เกษตรการ​บุกรุก​ป่า โดย​ใช้​งบประมาณ​ดำเนิน​การ 60 ล้าน​บาท

รศ.​ดร.​มงคล รักษา​พัช​รวง​ศ์ หัวหน้า​ภาค​วิชา​วิศวกรรม​ไฟฟ้า กล่าว​ว่า ภาพถ่าย​จาก​ดาวเทียม SMMA มี​ความ​กว้าง 720 กม. หรือ​ถ่าย​ภาพ​ครั้ง​เดียว​ได้ 80% ของ​พื้นที่​ประเทศไทย โดย​ใช้​เวลา 3 วัน​ก็​ถ่าย​ได้​ทั้ง​ประเทศหน่วย​งาน​ที่​นำ​ภาพถ่าย​ดาวเทียม​ไป​ใช้​ สามารถ​โหล​ด​ภาพ​ไป​ใช้​ฟรี จาก www.facebook.com/SMMAThailand.

 

แหล่งข่าว: http://www.thairath.co.th

 

Leave a Reply