สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน

ขั้นตอนการสมัครประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ต้องทำทั้งสองขั้นตอน)
1. สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ (สมัครสมาชิก)
2. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งเอกสารมาที่โทรสารหมายเลข 02-940-7052 หรือแสกนแล้วส่งที่อีเมลล์ smmsthailand@gmail.com

สำหรับผู้ที่สมัครมาทางเว็บไซต์แล้วจะยังไม่สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียมได้เนื่องจากนโยบายการให้บริการภาพ ดังนั้นผู้ที่สมัครแล้วให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งเอกสารมาที่โทรสารหมายเลข 02-940-7052 หรือแสกนแล้วส่งที่อีเมลล์ smmsthailand@gmail.com เพื่อรอการติดต่อกลับ โดยในเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายได้สัปดาห์ละ 2 ภาพ และเป็นภาพที่มีอายุ 30 วันขึ้นไปเท่านั้น ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใช้ประโยชน์จากโครงการของเรา

 

3 Responses to การสมัครสมาชิก

  • direk.soil56@gmail.com says:

   เรียน อาจารย์
   กระผมได้ทดลองใช้งานภาพถ่ายดาวเทียม SMMS: HJ-1A แล้วครับ ในงานทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน พะเยา นครสวรรค์ ครับ
   ผมต้องการโหลดภาพมากกว่า 2 ภาพ ต่อสัปดาห์ ครับ ทำให้เป็นประโยชน์ต่องานผมมากเลยครับ

   ดิเรก คงแพ
   ส่วนวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน
   สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   กรมพัฒนาที่ดิน

   • SMMS Administrator says:

    เรียนคุณดิเรก ขณะนี้ทางศูนย์สามารถให้สมาชิกทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ 10 ภาพต่อสัปดาห์แล้วครับ

Leave a Reply