แผนที่น้ำท่วมซ้อนทับกับ Google Map

 

2011/11/22 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/18 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/18 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/11/17 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/17 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/11/15 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/15 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/11/13 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/13 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/11/12 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/12 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/11/3 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/3 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/11/2 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/2 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/11/1 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/11/1 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/10/30 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/30 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/10/29 ภาคกลาง(สีเท็จ) จากดาวเทียม Beijing-1
2011/10/29 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/29 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/10/26 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/26 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/25 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/25 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/10/24 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/24 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/10/22 ภาคกลาง(สีจริง)
2011/10/18 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/10 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/08 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/06 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/10/02 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/09/28 อุทัยธานี(สีเท็จ)
2011/09/26 ภาคกลางตอนล่าง(สีเท็จ)
2011/09/26 ภาคกลางตอนบน(สีเท็จ)
2011/09/20 ภาคกลางตอนบน(สีเท็จ)
2011/09/18 อุทัยธานี(สีเท็จ)
2011/09/18 ภาคกลาง(สีเท็จ)
2011/09/12 อยุธยา(สีจริง)
2011/09/12 อยุธยา(สีเท็จ)
2011/09/04 อยุธยา(สีจริง)
2011/09/04 อยุธยา(สีเท็จ)
2011/09/04 ชัยนาท(สีเท็จ)
2011/09/04 นครสวรรค์(สีเท็จ)
2011/11/22 ภาคเหนือตอนล่าง (สีเท็จ)
2011/11/18 ภาคเหนือตอนล่าง (สีจริง)
2011/11/18 ภาคเหนือตอนล่าง (สีเท็จ)
2011/11/17 ภาคเหนือตอนล่าง (สีจริง)
2011/11/17 ภาคเหนือตอนล่าง (สีเท็จ)
2011/11/15 ภาคเหนือตอนล่าง (สีจริง)
2011/11/13 ภาคเหนือตอนล่าง (สีเท็จ)
2011/11/13 ภาคเหนือตอนล่าง (สีจริง)
2011/11/3 ภาคเหนือตอนล่าง (สีเท็จ)
2011/11/3 ภาคเหนือตอนล่าง (สีจริง)
2011/11/1 ภาคเหนือตอนล่าง (สีจริง)
2011/10/30 ภาคเหนือตอนล่าง (สีเท็จ)
2011/10/30 ภาคเหนือตอนล่าง (สีจริง)
2011/10/26 ภาคเหนือตอนล่าง (สีเท็จ)
2011/10/26 ภาคเหนือตอนล่าง (สีจริง)
2011/10/24 ภาคเหนือตอนล่าง (สีเท็จ)
2011/10/22 ภาคเหนือตอนล่าง
2011/10/18 ภาคเหนือ
2011/09/30 พิจิตร
2011/09/04 พิจิตร
2011/19/23 พิจิตร
2011/08/14
2011/07/07 สุโขทัย
2010-2011 พิจิตร(น้ำท่วมซ้ำซาก)
วันที่ 2011/09/04 บริเวณ สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2011/04/16 บริเวณ สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2011/03 บริเวณ สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2011/10/27 บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (True Color)
วันที่ 2011/10/27 บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (False Color)
วันที่ 2011/10/23 บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (True Color)
วันที่ 2011/10/23 บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (False Color)
วันที่ 2011/10/04 บริเวณ ตอนล่าง
วันที่ 2011/10/04 บริเวณ ตอนบน
วันที่ 2011/10/03 บริเวณ ตอนบน
วันที่ 2011/09/24 บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับการสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง Beijing-1 จาก APSCO ประเทศจีน
 

วันที่ 2011/10/24 บริเวณ บางกะดี
วันที่ 2011/10/24 บริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
 

3 Responses to ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม 2554

  1. plase4401@hotmail.com says:

    มีให้ดาวน์โหลด layer ของขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมต่างหากไหมคะ (เป็นไฟล์ GIS) เพื่อใช้ประโยชน์ในการซ้อนทับข้อมูลอื่นต่อไป

  2. มีข้อมูลอัพเดทล่าสุดไหมครับ ???

  3. Narong Kaikaew says:

    Let’s see, today is on 11/11/11 what will happen, good or bad things? But we wanna have more update informations about a current flooding.

Leave a Reply