เนื่องในปีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แห่งอาเซียนและอียู (YoSTI 2012) ซึ่งได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างสหภาพยุโรป และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอาเซียนและอียู โดยจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ชุด “Eye of the Sky” ที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทั้งสองภูมิภาคผ่านภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อวกาศแห่งเยอรมนี ซึ่งนอกจากจะสวยงามน่าประทับใจแล้ว ภาพถ่ายเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นิทรรศการ “Eye of the Sky”

 

Leave a Reply