ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการประยุกต์ใช้งานของระบบให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบบูรณาการ” โดยความร่วมมือระหว่างสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2557 นี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ซึ่งจะมีการนำเสนอระบบการให้บริการแบบครบวงจร บนระบบประมวลผลแบบคลาวด์ ผ่าน web-service

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญสัมมนา APSCO 2557

 

Leave a Reply