นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

อ่านรายละเอียด

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์กำลังรวบรวมผลการปฏิบัติงาน และการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้งานข้อมูลดาวเทียม SMMS เพื่อโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแนบแล้วส่งรายงานผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

อ่านรายละเอียด

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยใช้ภาพจากดาวเทียม SMMS

อ่านรายละเอียด

การสมัครสมาชิก

On 14 มิถุนายน 2011 By SMMS Administrator

ขั้นตอนการสมัครประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ต้องทำทั้งสองขั้นตอน)
1. สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ (สมัครสมาชิก)
2. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งเอกสารมาที่โทรสารหมายเลข 02-940-7052 หรือแสกนแล้วส่งที่อีเมลล์ smmsthailand@gmail.com

อ่านรายละเอียด

ม.​เกษตรฯ เปิด “สถานี​รับ​สัญญาณ​ดาวเทียม​จุฬาภรณ์” เพื่อใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแบบ Real Time ในการ​เตือน​ภัยพิบัติ สำรวจ​ทรัพยากร​ธรรมชาติ การ​คาด​การณ์​การ​เพาะ​ปลูกการ​เปรียบเทียบ​พื้นที่น้ำ​ท่วม​ก่อน​และ​หลัง ฯลฯ …

อ่านรายละเอียด