ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

ข่าวล่าสุด

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 หมอกควันยังปกคลุมเชียงใหม่-จับคนเผาป่าได้ 2 ราย

ตัวเมืองเชียงใหม่ยังปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่า โดยตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันมาหลายวันแล้ว ซึ่งที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พบค่า PM10 จำนวน 151 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่า AQI วัดได้ 114...

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    บริเวณที่เกิดไฟไหม้

******************************

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช-พังงา-สงขลา

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดภาคกลาง

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดภาคกลาง

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดพิจิตร-นครสวรรค์

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรี-ลุ่มน้ำบางปะกง

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรี-ลุ่มน้ำบางปะกง

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วม

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมในบริเวณจังหวัดชัยภูมิ

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมในบริเวณจังหวัดภาคกลาง

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

    ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยา

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิ

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยา

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี

    ภาพย้อมสีแบบ True Color

    ภาพย้อมสีแบบ False Color

       
         ดาวโหลดภาพผลิตภัณฑ์...คลิก

******************************

ภัยแล้ง

แล้งหนักกาฬสินธุ์ของจริงเริ่มแล้ว! เขื่อนลำปาวประกาศหยุดส่งน้ำ
วันที่ 09/11/2012

   ปัญหาฝนทิ้งช่วงที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวปีนี้เหลือน้อยที่สุดในรอบ 30 ปี ล่าสุดปริมาณน้ำคงเหลือเพียง 355 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18 และจะเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำหากไม่เกิดฝนตกลงมาในอีก 4 เดือนข้างหน้า ซึ่งเกษตรกรต้องหยุดเสี่ยงเพื่อป้องกันภาวะขาดทุนจากฝนแล้ง...

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 4 พฤษจิกายน 2555

*************************
ภัยแล้งลามทั่วไทย50จ.4หมื่นหมู่บ้านระทม
วันที่ 03/05/2012

วันนี้ (3 พ.ค.) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. - ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 50 จังหวัด 497 อำเภอ 3,417 ตำบล 36,388 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 17 จังหวัด

*************************

บุกรุกพื้นที่

ตะลึง! ป่าต้นน้ำเพชรบุรีวิกฤติหนัก ไม้ใหญ่ถูกโค่นระนาว
วันที่ 25/04/2012

หน.อุทยานฯ แก่งกระจาน บินตรวจป่าต้นแม่น้ำเพชรบุรีื 2 วัน พบถูกชนกลุ่มน้อยบุกรุกซ้ำหนัก ทั้งโค่นไม้-เผาแผ้วถางป่า 320 กว่าไร่ ทำที่พักอาศัยขนาดใหญ่ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 45 ล้านบาท คาดยังมีบุกรุกอีกจำนวนมาก ส่งรายงานให้อธิบดีรับทราบเร่งจัดการ...

*************************
ตะลึงพื้นที่ป่าราชบุรี-เพชรบุรีโดนบุกรุกกว่า 400 ไร่ ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นอื้อซ่า
วันที่ 25/04/2012

จากการตรวจสอบพื้นที่ทางอากาศ พบว่ามีป่าไม้ถูกบุกรุกแผ้วถางต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นจำนวน 2 แปลง เกือบ 10 ไร่ อยู่ห่างจากจุดปะทะขบวนการลักลอบค้าช้างป่าประมาณ 5 กิโลเมตร

*************************
พบรุกป่าโซนซีที่วังน้ำเขียวล่าสุด
วันที่ 14/05/2012

พบอีกรุกป่าโซนซี ที่วังน้ำเขียว เจาะป่าต้นน้ำมูลบนเขาป่าหุบใหญ่ กว่า 1,000 ไร่ปลูกยางพารา-มันสำปะหลัง

*************************
อึ้ง! สภาพเขา “น่าน” โล้นทั้งลูก
วันที่ 03/05/2012

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์ความหลายทางชีวภาพอึ้งสภาพ เมืองน่าน พบการทำลายป่าไม้อย่างมโหฬารและเลวร้าย ภูเขาโล้นไปทั้งลูก ซ้ำเผาหญ้าเผาป่าจนเหลือแต่ตอ หวั่นขาดผืนป่าซับน้ำจะทำให้น้ำไหลสู่เบื้องล่างอย่างเร็ว แม้จะสร้างเขื่อนก็ไม่อาจกักเก็บน้ำปริมาณมหาศาลได้

*************************

ไฟป่า

ไฟป่า อินโดฯส่งผลกระทบต่อสิงค์โปร์และมาเลเซีย
วันที่ 20/06/2013

   สิงคโปร์จ่อประชุมอินโดฯหารือคลี่คลายสถานการณ์ควันไฟไหม้ป่าจากเกาะสุมาตรา ลอยไกลมาก่อมลพิษ รุนแรงสุดรอบ 10 ปี ด้านมาเลเซีย ชาติเพื่อนบ้านกระทบด้วยสั่งปิดโรงเรียนกว่า 200 แห่ง...

ภาพ CCD ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

ภาพ IRS ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

*************************
ลำพูน-ไฟไหม้ป่าในพื้นที่บ้านโฮ่งยาวกว่า 30 กม.
วันที่ 22/01/2013

   ไฟไหม้ป่าและสองฟากถนนในอำเภอบ้านโฮ่งในพื้นที่ตำบลป่าพูล ตั้งแต่บ้านโฮ่งไปจนถึงบ้านแม่...

ภาพย้อมสีแบบ True Color ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
ณ วันที่ 16 มกราคม 2556

ภาพย้อมสีแบบ False Color ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
ณ วันที่ 16 มกราคม 2556

*************************
ไฟป่าคุแม่ฮ่องสอน-หมอกคลุมทั่วเมือง
วันที่ 25/03/2012

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. นายชาย ไชยศิริ หัวหน้าศูนย์ควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา หน่วยดับไฟป่าแม่ฮ่องสอนออกดับไฟป่า 2 แห่ง บริเวณพื้นที่เทือกเขาด้านหลังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง และบริเวณเทือกเขาทางแยกเข้าหมู่บ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมือง ซึ่งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้หน่วยดับไฟป่าต้องเข้าดับไฟป่าหลายรอบในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากไฟป่าปะทุขึ้นมาอีกหลายครั้ง

น้ำท่วม

ภาพแสดงพื้นที่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2556
วันที่ 13/08/2013

ภาพย้อมสีแบบ True Color ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556

ภาพย้อมสีแบบ False Color ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556

>*************************
น้ำท่วมพัทลุงขยายวงกว้าง ปภ.เตือน 5 อำเภอริมเทือกเขาบรรทัดระวังดินถล่ม
วันที่ 03/12/2012

   สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงยังขยายวงกว้าง ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 2 ต.มะกอกเหนือ และหมู่ 9 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน บ้านเรือนชาวบ้านกว่า 230 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน ต้องใช้เรือในการเดินทาง...

ภาพย้อมสีแบบ True Color ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2555

ภาพย้อมสีแบบ False Color ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2555

ทั่วไป

น้ำมันดิบรั่วทะเลระยองกระจายตัวกว่า 9 ตร.กม.
วันที่ 27/07/2013

   เกิดเหตุท่อน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขนาด 16 นิ้ว รั่วกลางทะเลบริเวณพื้นที่อ.เมืองระยองห่างจากชายฝั่งประมาณ 18 กม. โดยมีน้ำมันดิบ 50-70 ตัน...

ภาพย้อมสีแบบ True Color ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ภาพย้อมสีแบบ False Color ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ขอบเขตพื้นที่ Shapefile บริเวณที่น้ำมันรั่วไหล

******************************

จวกรัฐคิดไม่ฉลาด-ทำลายป่าผุด‘แม่วงก์’ ทุ่ม1.3หมื่นล้าน-อ้างป้องกันน้ำท่วมกรุงฯ เตรียมระดมร้องศาลปกครอง-จี้หยุดเขื่อน
วันที่ 03/05/2012

มูลนิธิสืบฯ ไม่เห็นด้วยสร้างเขื่อนแม่วงก์ จวกรัฐบาลบ้องตื้น ไม่ฉลาดและไม่เป็นประโยชน์กับประเทศ แก้น้ำท่วมไม่ได้ แนะเวลานี้ควรป้องกันป่าต้นน้ำมากกว่า เพราะเหลือน้อยเต็มที โดยเฉพาะป่าตะวันตก หากทำจะเสียป่ากว่า 1.3 หมื่นไร่

*************************